Khả năng đụng độ vũ trang tại Bãi Tư Chính tăng cao

Kính mời quý bạn xem bài: Chuyên gia: Khả năng đụng độ vũ trang tại Bãi Tư Chính tăng cao by VOA Tiếng Việt. Ngày 20/08/2019.

Khu Trục Hạm Quang Trung 016. 

Vua Quang Trung tinh thần bất khuất
Đã ra binh thần tốc đuổi Tàu
Quân Thanh Sĩ Nghị chen nhau
Khiến cầu phao sập xác Tàu đầy sông!

Thủy thủ đoàn Quang Trung yêu nước
Đang hiên ngang đối trước giặc thù
Lưu danh sử sách ngàn thu
Chống Tàu giữ nước khước từ lệnh trên!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 20th, 2019 0733 EST