Tình hình Bãi Tư Chính tiếp tục căng thẳng

http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20190818-bien-dong-tinh-hinh-bai-tu-chinh-tiep-tuc-cang-thang

Biển Đông: Tình hình Bãi Tư Chính tiếp tục căng thẳng

Việt Nam cần phải kiện Tàu

Ra tòa quốc tế cho Tàu biết tay

Không nên ngậm miệng thế này

Phải cần kiên quyết với bầy xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Monday, August 19th, 2019 0547 EST