Xem “Tin mới 20/8/2019 | CẢ NƯỚC XÔN XAO CHỈ THỊ TRUNG QUỐC ÉP TỔNG TRỌNG PHẢI GIAO BÃI TƯ CHÍNH @E4U” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem:


Nước Việt Nam không riêng của Trọng
Hắn quyền gì thầm lặng dâng Tàu?
Toàn dân hãy đứng lên mau
Trừ tên bán nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 19th, 2019 1935 EST

Tình hình Bãi Tư Chính tiếp tục căng thẳng

http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20190818-bien-dong-tinh-hinh-bai-tu-chinh-tiep-tuc-cang-thang

Biển Đông: Tình hình Bãi Tư Chính tiếp tục căng thẳng

Việt Nam cần phải kiện Tàu

Ra tòa quốc tế cho Tàu biết tay

Không nên ngậm miệng thế này

Phải cần kiên quyết với bầy xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Monday, August 19th, 2019 0547 EST