Xem “Kịch Bản Xấu bãi TƯ CHÍNH 16/8: Nga gạt Việt Nam ra khỏi miếng bánh biển đông” trên YouTube

TẠI SAO CHƯA KIỆN TÀU CỌNG RA TÒA ÁN QUỐC TẾ?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 17th, 2019 0038 EST