Xem “TIN MỚI 17/8/2019 CưC_NÓ.G: TRUNG QUỐC LÀM DâY_SóNG TẠI “BÃI TƯ CHÍNH” PHẢI CHĂNG HOA KỲ NGỦ QUÊN…” trên YouTube

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Friday, August 16th, 2019 2133 EST