Tàu cọng tăng cường Hải Cảnh xuống Bãi Tư Chính

Biển Đông : Trung Quốc tăng cường Hải Cảnh xuống Bãi Tư Chính ?


ĐỨNG LÊN CHỐNG GIẶC TÀU
DIỆT HẾT THẢY LOÀI SÂU
MỚI MONG GIỮ ĐƯỢC NƯỚC
TỒN TẠI MÃI NGÀN SAU!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 14th, 2019 0925 EST

Hải Dương 8 quay trở lại Bãi Tư Chính, Quân Khu 7 tê liệt vì bị phe thân Tàu khống chế

Kính mời quý bạn xem: Hải Dương 8 quay trở lại Bãi Tư Chính, Quân Khu 7 tê liệt vì bị phe thân Tàu khống chế by DTV. Published on Aug 13, 2019.

Giặc Tàu đến ngoài thềm Tư Chính
Toàn dân hỏi Trọng tính thế nào?
Tiến lùi dâng hiến ra sao?
Nếu ông hèn nhát tự đào thãi đi!

Hỡi toàn dân hãy vì Tổ Quốc
Cùng đứng lên cứu nước chống Tàu
Quyết thề sát cánh bên nhau
Hy sinh giũ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 14th, 2019 0000 EST