Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam by Khánh An-VOA. Ngày 13/08/2019.
_108281300_gettyimages-1132210692
Tàu thám hiểm “Hải Dương Địa Chất 8” của Cục Khảo sát Địa chất Tàu cng (Ảnh: China Geological Survey)

Hải Dương 8 đi rồi trở lại
Trọng Phúc Ngân quan ngại gì không?
Các người hãy nói cho dân
Đảng ngươi thầm lén đã dâng mấy phần?

Đồng bào ơi! Toàn dân là chủ
Có quyền đuổi bè lũ hán nô
Chống Tàu gìn giữ cơ đồ
Không cho Tàu chiếm cõi bờ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 13, 2019 1200 EST
1- Tàu khảo sát của Trung Quốc trở lại vùng biển Việt Nam
2- Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại Bãi Tư Chính
3- Tàu Trung Quốc trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Tuyên bố Biển Đông ‘không thể’ trao tận tay quốc hội

Kính mời quý bạn xem bài: Tuyên bố Biển Đông ‘không thể’ trao tận tay quốc hội by VOA Tiếng Việt. Ngày 12/08/2019.

(1/1) Nhóm nhân sỹ mang Tuyên bố Biển Đông đến Quốc hội đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội hôm 8/8/2019. (Ảnh chụp video đăng trên Facebook A Nguyen Quang)

Hỡi những người gọi là “nhân sĩ”
Hướng về trước nhìn kỷ trong lăng
Bao nhiêu tai họa do thằng
Họ hồ gốc Hẹ tên quang người Tàu

Quốc hội này theo Tàu bán nước
Thế cho nên từ khước tiếp dân
Toàn dân cả nước phải cần
Đứng lên đuổi bọn phản dân về vườn

Đồng bào ơi quê hương nguy khốn
Giặc Tàu đang xâm lấn Biển Đông
Đứng lên già trẻ một lòng
Quyết thề gìn giữ non sông chống Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 13th, 2019 0747 EST