Xem “9/8: Xem phim mới Trận Long Tân, thật buồn! VC phản ứng? Công an văn hóa đe dân chống Tàu cộng” trên YouTube

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 9th, 2019, 1630 EST

Việt Nam xác nhận tàu Tàu cọng đã rời khỏi bãi Tư Chính

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : Việt Nam xác nhận tàu Trung Quốc đã rời khỏi bãi Tư Chính by Thụy My – RFI. Đăng ngày 08-08-2019 Sửa đổi ngày 08-08-2019 18:10.
vanguard_3_08_07_17_r1c1_wm
Bãi Tư Chính@amti.csis.org

Nên nói rõ một tàu đi khỏi
Tàu cảnh sát theo dõi còn kia
Giỏi dang ra đuổi chúng về
Không còn bóng giặc mới là chiến công

Xin đồng bào một lòng chống giặc
Giữ non sông xã tắc trường tồn
Tình yêu đất nước sắc son
Khi còn bóng giặc thì còn đấu tranh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 09th, 2019 0000 EST
1- Hải Dương 8 rút, tiếp theo là gì?
2- Tàu Hải Dương Địa chất 8 của TQ rời Bãi Tư Chính