Công an Việt cọng giải tán biểu tình chống Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Công an Việt cọng giải tán biểu tình chống Tàu cọng. by James Pearson (Reuters) – Hành Nhân (Danlambao). 06/08/2019.

Đồng bào biểu tình trước Đại sứ quán Tàu cọng tại Hà Nội.

Đồng bào cả nước đứng lên
Diệt bè nô hán Phúc hèn Trọng Ngân
Đứng lên cùng nổi sóng thần
Cuốn bay giặc hán xâm lăng về Tàu!


Bảy vì sao sáng trời Nam
Xuống đường chống giặc xâm lăng khựa Tàu
Trọng Phúc Ngân sợ giặc Tàu
Sai côn đồ đến dẹp mau biểu tình
Bọn này khiếp sợ Bắc kinh
Đã dâng biển đảo cho Bình bá vương!
Ai người yêu nước quê hương
Đứng lên dẹp lũ Bắc phương bá quyền.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 6th, 2019 1307 ET

Cuộc biểu tình đầu tiên về vụ Bãi Tư Chính trước ĐSQ TQ ở HN

Kính mời quý bạn xem bài: Nổ ra cuộc biểu tình đầu tiên về vụ Bãi Tư Chính trước ĐSQ TQ ở HN by VOA Tiếng Việt. 06/08/2019.

Khoảng 10 nhà hoạt động biểu tình về vụ Bãi Tư Chính ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, 6/8/2019 (nguồn ảnh: Facebook Lê Hoàng)

Toàn dân cả nước đứng lên
Chống Tàu giữ nước vững bền muôn năm!
Can cường chống giặc xâm lăng
Quyết thề giữ nước Việt Nam trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 6th, 2019 1003 ET