Xem “CẬP NHẬT TÌNH HÌNH cuộc chiến trên bãi TƯ CHÍNH sáng 06/8/2019 Việt Nam KHÔNg BỎ CUỘC” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem: “CẬP NHẬT TÌNH HÌNH cuộc chiến trên bãi TƯ CHÍNH sáng 06/8/2019 Việt Nam KHÔNg BỎ CUỘC” by YouTube. 06/08/2019.


Hỡi anh lính biển Việt Nam
Nước nhà còn mất trong bàn tay anh
Kiên cường chống cự Bắc kinh
Giữ yên biển đảo nước mình muôn năm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 06, 2019 0000 EST

Tàu cọng thông báo tập trận gần quần đảo Hoàng Sa

Trung Quốc thông báo tập trận gần quần đảo Hoàng Sa

Biển của mình thì ra ngăn lại
Chỉ nói thôi e ngại đối đầu
Biển Đông toàn bộ về Tàu
Non sông kế tiếp dân Tàu tràn sang

Ôi lãnh đạo chủ hàng là chính
Không một ai suy tính thiệt hơn
Cả bầy chính trị cúi lòn
Hỏi đất nước Việt sống còn được sao!

Đồng bào ơi nêu cao chí cả
Bắc Trung Nam già trẻ đứng lên
Diệt bè nô hán yếu hèn
Quyết thề giữ nước vững bền muôn năm!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, August 05th, 2019 1315 ET

Bạch thư TQ nhắc tới VN, ‘quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông’

Bạch thư TQ nhắc tới VN, ‘quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông’

Bạch thư Tàu nhất quyết bảo vệ
Những gì Tàu đã cướp Biển Đông
Việt Nam có quyết một lòng?
Hy sinh giữ nước hay không hỡi trời!

Đồng bào ơi thiên thời đã đến
Hãy đứng lên kéo đến Ba Đình
Diệt bè đầy tớ Bắc kinh
Quyết thề chống giặc Tập Bình xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 5th, 2019 0142 ET