Úc tham gia phản đối hành động của Tàu cọng

Biển Đông : Úc tham gia phản đối hành động của Trung Quốc


Asean phải cùng với Úc
Đoàn kết lại hợp sức chống Tàu
Nếu không liên kết cùng nhau
Sẽ từng nước một bị Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 3rd, 2019 1215 ET

Việt Nam có chỗ dựa là Nga?

Đọ sức Việt-Trung tại Biển Đông: Việt Nam có chỗ dựa là Nga?

Rút kinh nghiệm vào năm Bảy Chín
Đồng minh Nga đã nín im hơi
Khi dầu đã hút hết rồi
Nga về Tàu sẽ kịp thời tiếp thu
Dựa Nga là dại và ngu
Dựa nơi vững chắc ấy là NHÂN DÂN!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 3rd, 2019 0303 ET