Tàu cọng làm ngơ đối thoại với Hoa Kỳ

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ: ‘Trung Quốc làm ngơ đề nghị lập cơ chế đối thoại về Biển Đông’ by VOA. 20/07/2019.
5B672E68-270E-4460-925E-EFDC65E43E48_w1023_r1_s
Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM). Ảnh chụp ngày 12/4/2019.

Tàu làm ngơ không muốn đối thoại
Để độc quyền đối chọi Biển Đông
Ngang nhiên vào biển Việt Nam
Thăm dò địa chất không cần hỏi han

Đồng bào ơi phải cần đứng dậy
Tàu cướp nước không thấy hay sao?
Đứng lên giữ nước đi nào
Đuổi ngay bọn giặc hán mao về Tàu

Trẻ già trai gái bên nhau
Quyết thề chống lại giặc Tàu xâm lăng.


Tàu xâm lấn không ai chống đối
Tàu cứ thế đi tới không lùi
Nên cần ngăn chặn ngay thôi
Quyết không để sự đã rồi xãy ra.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, July 20, 2019 0305 EST