Tàu cọng Việt cọng đóng kịch

Kính mời quý bạn xem bài: Bãi Tư Chính: Cả VN lẫn TQ đều ‘không muốn leo thang xung đột’ by BBC. 7/19/2019.
_107922703_33600bc8-d14c-4436-ade7-2b84d4df9263
Sự hiện diện của tàu khảo sát của Trung Quốc trên lãnh thổ Biển Đông dẫn đến cuộc đối đầu

Tàu cọng ngang nhiên vào thềm lục địa
Nổ thăm dò thực địa thế nào
Coi như biển ấy của tao
Phúc Ngân Trọng lú đứa nào cũng câm

Tàu thăm dò hôm nay không cản
Chúng sẽ vào khai thác ngày mai
Coi như việc đã an bài
Ba Đình cả lũ có ai thấy buồn!

Đồng bào ơi ai thương đất nước
Hãy hiên ngang tiến bước lên đường
Chống Tàu bảo vệ quê hương
Để cho đất nước có đường tồn sinh.

Cảnh sát biển Việt Nam không dám bắn thì luật phòng vệ biển cho phép truy đuổi và bắn thành ra vô nghĩa. Đưa tàu ra đứng nhìn khựa Tàu thăm dò cũng bằng không. Tại sao không bắn chìm đi? Bao nhiêu lần giặc Tàu qua nước ta cũng phải chờ bị đánh mới về. Không đánh là chúng chiếm luôn. Đồng bào nghĩ thế nào? ĐÁNH hay ĐÀU HÀNG?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 19, 2019 0050 EST