Xem “🔴Tin Tuyệt Đối Bí Mật: BCT họp 2 ông Trọng và Phúc nói rút quân nếu T.Q nổ súng chấp nhận mất biển” trên YouTube