Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ đối đầu ở bãi Tư Chính

Kính mời quý bạn xem bài: Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ đối đầu ở bãi Tư Chính by VOA. 16/07/2019.

Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam (Twitter MoFaVietnam Spokesperson).

Đảng độc quyền chống Tàu xâm lấn
Suốt một tuần gay cấn thế nào?
Khựa Tàu khảo sát ra sao?
Lẽ ra phải đuổi ngay ngày đầu tiên!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 16th, 2019 2333 ET