Lật Chiến Thư chỉ thị cho Nguyễn Thị Kim Ngân về cam kết “Vành đai và Con đường” – Dân Làm Báo

Source: Lật Chiến Thư chỉ thị cho Nguyễn Thị Kim Ngân về cam kết “Vành đai và Con đường” – Dân Làm Báo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân
Hãy vì quyền lợi của nhân dân
Con đường vành đai làm mất nước
Đặc khu cao tốc trái ý dân!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, July 13, 2019 1200 ET