Manila càng chập chờn, Bắc Kinh càng lấn lướt

Biển Đông: Manila càng chập chờn, Bắc Kinh càng lấn lướt
Duterte hung hãn với dân hèn với giặc!
Chẳng khác gì việt cọng.
Muốn Mỹ giúp giữ cam kết thì phải thương lượng chứ không phải là thách thức.
Chống giặc cần cứng rắn và quyết liệt.
Do dự lưỡng lự chỉ là giúp giặc mau thành công.

Đồng bào ơi hãy cùng quyết chiến
Với giặc Tàu chỉ chiến mà thôi
Đứng lên bảo vệ đất trời
Trẻ già trai gái đáp lời núi sông!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 11, 2019 1136 ET

Đường cao tốc – hốc hác Việt Nam! – Dân Làm Báo

Source: Đường cao tốc – hốc hác Việt Nam! – Dân Làm Báo

Thị Kim Ngân yêu đường cao tốc
Đưa Việt Nam nhập gấp vào Tàu
Than ôi nước Việt còn đâu
Dọc con đường ấy đâu đâu cũng Tàu!
Xuống đường kháng cự cho mau
Không thì sẽ bị thành Tàu nay mai
Người ơi đừng sợ chông gai
Đứng lên giữ nước thoát tay giặc Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 11, 2019 0724 ET