Thế giới ‘không thể tách khỏi’ Bắc Kinh

https://www.voatiengviet.com/a/pho-chu-tich-trung-quoc-the-gioi-khong-the-tach-khoi-bac-kinh/4990940.html

Phó Chủ tịch Trung Quốc: Thế giới ‘không thể tách khỏi’ Bắc Kinh

“Nước lớn phải làm gương! ”

Gương lấn đất lấn biển của Việt Nam?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Monday, July 8, 2019 1201 EST