Biểu tượng tham vọng quân sự của Việt Nam là gì?

Kính mời quý bạn xem bài: Izumo, biểu tượng tham vọng quân sự của Nhật Bản by Thanh Phương- RFI Đăng ngày 05-07-2019 Sửa đổi ngày 05-07-2019 15:01.
2019-06-12t152402z_1994589566_rc1a7e0f0280_rtrmadp_3_philippines-china_0
The Navy’s forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan operates with the Japan Maritime Self-Defense Force helicopter carrier JS Izumo (R) in South China Sea June 11, 2019. Picture taken June 11, 2019. Courtesy JMSDF/U.S. Navy/Handout via REUTERS.

Thật buồn cho nước Việt Nam
Chính quyền nhu nhược muốn làm tay sai
Người dân bị kẹp lâu ngày
Cũng đành cam chịu trong tay lũ hèn!?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 05, 2019 2300 EST