Thủ Tướng VN hoan nghênh visa lao động mới của Nhật Bản 

https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-vn-hoan-nghenh-visa-lao-dong-moi-cua-nhat-ban/4976279.html

Thủ Tướng VN hoan nghênh visa lao động mới của Nhật Bản

Thương cho Thủ tướng Việt Nam

Vui mừng khi Nhật cho làm “culi”

Tương lai đất nước là gì?

Khi dân Việt chỉ biết đi nước ngoài?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Saturday, June 29, 2019 1456 ET