Manila – Bắc Kinh cùng điều tra vụ đâm tầu cá Philippines

Biển Đông: Manila – Bắc Kinh cùng điều tra vụ đâm tầu cá Philippines

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 23, 2019 2250 ET