Cao tốc Bắc-Nam và quan ngại về nhà thầu Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Cao tốc Bắc-Nam và quan ngại về nhà thầu Trung Quốc by BBC. 21 tháng 6 2019.
_107451893_f17fbe40-e8e5-4570-98af-09fd72503b7b
Cao tốc Bắc-Nam.

Đường Bắc Nam là đường huyết mạch
Giao cho Tàu là cắt thân mình
Ôi ngu sao lũ Ba Đình
Cúi đầu vâng phục Bắc Kinh mọi đường!

Nếu nói rằng ta đương học hỏi
Thì phải cần tìm hiểu hiện trường
Bắt tay vào việc làm đường
Công trình để lại nêu gương người mình!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, June 21, 2019 2257 EST