Việt Nam cáo buộc tàu Trung Quốc “xâm phạm chủ quyền” Hoàng Sa

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-cao-buoc-tau-trung-quoc-xam-pham-chu-quyen-hoang-sa/4966919.html

Việt Nam cáo buộc tàu Trung Quốc “xâm phạm chủ quyền” Hoàng Sa


Nguyễn Việt Nam

WWRI, Thursday, June 20, 2019 2222 ET

Advertisements