Thanh niên Việt Nam có cảm hứng biểu tình không?

Kính mời quý bạn xem bài: Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt by Viễn Đông 20/06/2019.
Joshua Wong
Anh Joshua Wong ra tù hôm 17/6 và tham gia ngay vào các cuộc biểu tình.

Việt Nam này là của chính bạn
Không thể để cọng sản dâng Tàu
Trẻ già cùng đứng lên mau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 19, 2019 2100 EST