Dân Việt hãy ngưng cúi đầu mơ về tự do

Kính mời quý bạn xem bài: Dân Việt, hãy ngưng cúi đầu mơ về tự do – Dân Làm Báoby Võ Ngọc Ánh (Danlambao) 17.06.2019.

Hãy gào lên!

Chống dẫn độ Hồng Kông đứng dậy
Không che dù ngồi đấy mà mơ
Tự do không phải ngồi chờ
Biểu tình tranh đấu khiến cho công thành

Người Việt Nam các anh ngồi đợi
Quyền làm người không tới cho đâu
Đứng lên chống lại giặc Tàu
Dẹp bè cọng sản theo Tàu hại dân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 17, 2019 2233 ET