Philippines lên án tàu TQ đâm tàu, bỏ mặc ngư dân trên biển

Philippines lên án tàu TQ đâm tàu, bỏ mặc ngư dân trên biển

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 12, 2019 2252 ET

Advertisements