Hoa Kỳ muốn Việt Nam có thiết bị quân sự tốt nhất ‘từ Mỹ’

https://www.voatiengviet.com/a/hoa-kỳ-muốn-việt-nam-có-thiết-bị-quân-sự-tốt-nhất-từ-mỹ-/4951655.html

Hoa Kỳ muốn Việt Nam có thiết bị quân sự tốt nhất ‘từ Mỹ’

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Sunday, June 09, 2019 2320 ET

Advertisements