Tàu Cộng không đánh Việt Cộng cũng chết!

Kính mời quý bạn xem bài: “Trung Cộng không dám đánh Việt Cộng” by Trúc Giang MN (Danlambao). Minnesota ngày 5-6-2019.
TàuViệtcộng-danlambao
Tàu cọng – Việt cọng.

Tàu cọng không cần đánh Việt cọng
Tàu đã bày địa võng thiên la
Muốn cho Việt cọng thành ma
Có nhiều phương cách tưởng là vô can

Muốn chống Tàu cần dân hưởng ứng
Bắc chí Nam đồng đứng cả lên
Ý thức Đất Nước vững bền
Thì Dân Tộc mới có nền tương lai.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 06, 2019 0000 EST