Tàu cọng muốn gì sau bài phát biểu quyết liệt ở Shangri-La?

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc muốn gì sau bài phát biểu quyết liệt ở Shangri-La? by VOA. 05/06/2019.
Ngụy Phượng Hòa
Bộ trưởng Quốc phòng Tàu cọng Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại Đối thoại an ninh Shangri-La .

“Tàu cọng chưa bao giờ gây chiến”
Cuộc Nam chinh Bảy Chín là gì?
Ngụy Hòa ông hãy nói đi
Gạc Ma Tám Tám là chi hỡi Hòa?

Mang cái tên Ngụy Hòa tức chiến
Thiên An Môn tăng tiến giết càng
Hắn cho nhờ thế nên an
Là liều thuốc chống người dân xuống đường

Những ai yêu quê hương biển đảo
Hãy đứng lên đả đảo hán nô
Xin đừng vô cảm thờ ơ
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 05, 2019 2100 EST
1- Trung Quốc đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng ở CA-TBD
2- ‘TQ không xâm lăng nhưng sẽ đánh trả nếu bị tấn công’
3- Bộ trưởng BQP TQ: Nhờ quyết liệt xử lý sự kiện Thiên An Môn mà Trung Quốc mới phát triển như ngày nay

Advertisements