Bộ giáo dục Việt Nam tỏ tình với Tàu Cộng!

Kính mời quý bạn xem bài: Bộ giáo dục Việt Nam tỏ tình với Trung Cộng! by LM Đặng Hữu Nam (Danlambao). 6/04/2019.
quânđộihèn-danlambao
Cọng sản Việt Nam hèn với Tàu cọng.

Bài học bao gồm Nga Trung Nhật
Đông Nam Á dạy thật đủ đầy
Bài thi thì nịnh quan thầy
Bốn mươi câu hỏi tỏ bày lòng trung

Dạy về Tàu với lòng yêu nước
Cho học sinh biết nước Tàu to
Là vì xâm lấn nước ta
Động Đình Lưỡng Quảng chính là Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 04, 2019 2220 EST