Mỹ đào tạo phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sau chiến tranh

Mỹ đào tạo phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sau chiến tranh

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 03, 2019 2144 EST