Nghe “Bài diễn văn nhậm chức chấn động của Tổng thống dân bầu UKRAINA Zelensky” trên YouTube

Kính mời quý bạn nghe bài: Bài diễn văn nhậm chức chấn động của Tổng thống dân bầu UKRAINA Zelensky by Diễm Thi, RFA. 2019-05-22.

Kính mời quý tam trụ:
Nguyễn Phú Trọng,
Nguyễn Xuân Phúc,
Nguyễn Thị Kim Ngân,
Và quý ông bà trong Bộ Chính Trị, Đảng csvn lắng nghe và làm theo để Dân Tộc ấm no hạnh phúc, và Việt Nam độc lập trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 23, 2019 0230 EST