Việt Nam bên bờ mất nước và Dân Tộc diệt vong

Kính mời quý bạn xem bài: Những chuyện rùng rợn đã và đang xảy ra tại Việt Nam by Trương Lương. 04/21/2019.
khach-trung-quoc-1
Du khách Tàu cọng.

Nguy cơ mất nước gần kề
Đồng bào ơi hãy quyết thề đứng lên!
Giữ cho Đất Nước vững bền
Mới mong Dân Tộc trường tồn muôn năm!
Thờ ơ vô cảm vô tâm
Nước thành quận huyện còn Dân nô Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 08, 2019 2052 EST