Hôm nay Cả TG Nín Thở Chờ Xem Giây Phút VN Nổ Súng Bắn Cháy Tàu Hải Giám TQ ở Giàn Khoan

Kính mời quý bạn xem video by Hồn Việt:


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 06, 2019 2200 EST

Advertisements