Miệng lưỡi cọng sản

Kính mời quý bạn xem bài: Phản ứng về cụm từ ‘các thế lực thù địch’ by BBC. 28 tháng 4 2019.
_106600298_untitled
Video trên mạng xã hội về buổi gặp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với người Việt tại Séc

Truyền tụng trên mạng cách Việt cọng gọi người Việt Nam xa xứ:
“Ngày đi chúng gọi Việt gian
Ngày về thì lại chuyển sang Việt kiều!”

Lúc cần thì “khúc ruột ngàn dặm”
Dẫu ruột dư nhưng lắm bạc tiền
Đảng và nhà nước ưu tiên
Mời về thăm nước nhiều tiên chân dài(1)

Khi không cần chê bai thù địch
“Lũ phản động người Việt nước ngoài”
Chính quyền lẽo mép mấy ai
Như là Việt cọng lưỡi dài điêu ngoa?

Nguyễn Xuân Phúc khi qua xứ Tiệp
Đã mở mồm bặt thiệp phát ngôn
Khiến cho mai hậu tiếng đồn
Một tên thủ tướng miệng mồm cửa sau!

Lẽ ra người đứng đầu chính phủ
Ra nước ngoài phủ dụ bà con
Nước nhà cố gắng vẫn còn
Nhiều điều cần tới bà con kiều bào

Hà cớ gì đồng bào ở Tiệp
Cho tên Phúc giao tiếp đồng bào?
Phải chăng còn nhớ cờ sao?
Sao không về nước ôm sao vào lòng?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 28, 2019 1033 EST

(1) Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Này nhé. Tôi đã đem về cho đất nước hơn mười tỉ đô la của các công ti Mỹ mà không phải tốn nhiều công sức. Chỉ tốn chút nước miếng, đem khoe với các ông chủ tịch công ti là Việt Nam ngày nay có nhiều con gái đẹp lắm, mà giá nhân công rất rẻ. Thế là họ tranh nhau xin kí hợp đồng. Các công ti đối tác của mình kí xong, tôi phải đặt bút phê chuẩn cũng mỏi cả tay.
(http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10455&rb=14)

Có lãnh đạo nước nào nói như thế này không?