Dân mạng phẫn nộ không làm cho Tàu ngưng xâm lược

Kính mời quý bạn xem bài: Dân mạng phẫn nộ việc TQ tung cảnh thảm sát Gạc Ma để tuyên truyền by VOA. 25/04/2019.

Tàu cọng đưa hình ảnh thảm sát Gạc Ma vào video tuyên truyền (VOA)

Dân mạng tức Việt cọng không tức
Hai chiến hạm vẫn tới tham gia
Diễu binh trên biển người ta
Tiên Hoàng, Hưng Đạo xem ra thua Tàu!

Dân mạng không cùng nhau tụ lại
Sứ quán Tàu phải trái nói ra
Đã không tôn trọng người ta
Vẫn mời tham dự ấy là cười khinh

Thật đáng trách Ba Đình trọng lú
Người ta khi vẫn cứ tới lui
Bình Minh đáng lẽ phải mời
Sứ Tàu phản đối và thôi diễu hành!

Đồng bào ơi chiến tranh khó tránh
Với giặc Tàu không đánh không lui
Đứng lên thề quyết không lùi
Đồng lòng chống giặc con trời Bắc phương!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 27, 2019 0212EST

Đứng dậy mà đi

Kính mời quý bạn xem bài: Đứng dậy mà đi by Bảo Giang (Danlambao) – 4/26/2019.
fireing-dunglennoilua-danlambao
Lữa thiêu độc tài và xâm lược.

Tương lai Việt Nam trong tay bạn trẻ
Hãy đứng lên làm kẻ dẫn đường
Hãy cùng cứu lấy quê hương
Khỏi tay hán tặc Bắc phương bá quyền

Đồng bào ơi lật thuyền nô hán
Đã bao năm cọng sản hại dân
Toàn dân dứng dậy một lần
Chống Tàu diệt cọng bảo tồn núi sông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 27, 2019 0000 EST