Sáng kiến Vành đai, Con đường của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Lãnh đạo thế giới đến TQ dự Diễn đàn Vành đai, Con đường by BBC. 25 tháng 4 2019.
Cảng Hambantota của Sri Lanka
Cảng Hambantota của Sri Lanka đã được trao cho Tàu cọng kiểm soát kể từ 2017 để đối lấy sự hỗ trợ trong việc hoàn trả các khoản vay nước ngoài.


Vành đai buộc chặc nước nghèo
Con đường phải đến là theo nước Tàu
Càng làm Tàu lại thêm giàu
Được thêm đất mới dân Tàu di cư
Còn dân bản địa vào tù
Bởi vì phản đối nhập cư dân Tàu!
Đây là sáng kiến của Tàu
Khiến cho thế giới phủ màu tối đen!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 26, 2019 0000 EST

Advertisements