Nguyễn Phú Trọng bệnh

Kính mời quý bạn xem bài: Ông Nguyễn Phú Trọng không khỏe nhưng ‘sẽ sớm trở lại làm việc’ by BBC. 25 tháng 4 2019.
npt
Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trọng bệnh là bị chứng bệnh nặng
Có thể hôn mê và đặng thở bình
Khiến cho toàn thể Ba Đình
Xôn xao lo hỏi Bắc Kinh chạy cờ

Phúc đầu niễng giựt cờ đi họp
Chuyến này về sẽ bóp Vượn ngay
Tên nào cũng một quan thầy
Đều dâng nước Việt vào tay giặc Tàu

Đồng bào không đứng lên mau
Chậm chân mất nước ngàn sau tủi hờn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 26, 2019 0100 EST

Sáng kiến Vành đai, Con đường của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Lãnh đạo thế giới đến TQ dự Diễn đàn Vành đai, Con đường by BBC. 25 tháng 4 2019.
Cảng Hambantota của Sri Lanka
Cảng Hambantota của Sri Lanka đã được trao cho Tàu cọng kiểm soát kể từ 2017 để đối lấy sự hỗ trợ trong việc hoàn trả các khoản vay nước ngoài.


Vành đai buộc chặc nước nghèo
Con đường phải đến là theo nước Tàu
Càng làm Tàu lại thêm giàu
Được thêm đất mới dân Tàu di cư
Còn dân bản địa vào tù
Bởi vì phản đối nhập cư dân Tàu!
Đây là sáng kiến của Tàu
Khiến cho thế giới phủ màu tối đen!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 26, 2019 0000 EST