NGUYỄN VĂN LINH – TÊN CỘNG SẢN BÁN NƯỚC VIỆT CHO TÀU

Kính mời quý bạn xem bài: NGUYỄN VĂN LINH – ’LÊ CHIÊU THỐNG’ THỜI CỘNG SẢN by Võ Ngọc Ánh (facebook) Tháng Tư 23, 2019
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh đang hô hào bán nước!

Linh biết rằng, dựa Tàu mất nước,
Thà giữ đảng để nước cho Tàu
Nước không còn đảng ở đâu?
Thằng ngu lý luận kiểu đầu con tôm!

Toàn Đông Âu không còn cọng sản
Dân tự do bầu chọn người tài
Cho làm lãnh đạo để sai
Làm cho đất nước không ai lạm quyền

Hãy đứng lên lật thuyền cọng sản
Giành lấy quyền cai quản quốc gia
Cùng nhau bảo bảo vệ nước nhà
Chống Tàu đang cướp nước ta từng giờ!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 25, 2019 0000 EST