Chống Tàu giữ nước!

Kính mời quý bạn xem video:

Tàu cọng đưa hình ảnh thảm sát Gạc Ma vào video tuyên truyền (VOA)

Chống Tàu giữ nước người ơi!
Thờ ơ vô cảm sống đời vong nô!
Hy sinh gìn giữ cõi bờ
Quyết không để mất cơ đồ Hùng Vương!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 22, 2019 2100 EST

One thought on “Chống Tàu giữ nước!

Comments are closed.