Lòng Dân Việt Nam còn hay mất?

Kính mời quý bạn xem bài: Lòng Dân: Còn hay mất? by Ng. Dân (Danlambao) – 4/21/2019.
Lòng dân


Dân Việt Nam giàu lòng yêu nước
Không bao giờ từ khước đứng lên
Để cho đất nước trường tồn
Toàn dân vì nước một lòng hy sinh

Đã bao năm Ba Đình lợi dụng
Nay người dân rõ bụng hán nô
Đứng lên gìn giữ cõi bờ
Diệt bè Trọng Phúc Ngân thờ Bắc kinh!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 21, 2019 2040 EST