Xem “Bức thư Nữ Sinh VN gửi CT Tập Cận Bình về việc Giàn Khoan khiến 1.3 tỷ dân TQ xấu hổ” trên YouTube

Advertisements