Xem “Thông tin cập nhật tình hình sức khỏe ông Trọnǥ” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem:

Dân vui mừng khi Tổng Tịch Trọng
Đang thanh tra thì ngọng mê man
Kiên Giang Chợ Rẫy chạy làng
Đưa về Hà Nội chuyển sang liệt giường

Toàn dân ơi! Quê hương cần đổi
Người lãnh đạo đương nổi giang sơn
Thương dân yêu nước nhiều hơn
Do dân bầu chọn đưa lên cầm quyền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 15, 2019 2000 EST

Advertisements