Tàu cọng bắt đầu hút dầu khí Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Giàn khoan nước sâu của Trung Quốc ở Biển Đông bắt đầu hoạt động by VOA. 16/04/2019.

Giàn khoan Hải Dương Thạch Du của Trung Quốc được đưa vào thềm lục địa Việt Nam hồi năm 2014.

Philippines nếu không phản đối
Tàu hút hết Phi hối bằng thừa
Cho hay không thể đong đưa
Mà nên quyết liệt kiện thưa với Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 15, 2019 2217 EST

Xem “Thông tin cập nhật tình hình sức khỏe ông Trọnǥ” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem:

Dân vui mừng khi Tổng Tịch Trọng
Đang thanh tra thì ngọng mê man
Kiên Giang Chợ Rẫy chạy làng
Đưa về Hà Nội chuyển sang liệt giường

Toàn dân ơi! Quê hương cần đổi
Người lãnh đạo đương nổi giang sơn
Thương dân yêu nước nhiều hơn
Do dân bầu chọn đưa lên cầm quyền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 15, 2019 2000 EST