Xem “Chấn động: Nguyễn Phú Trọng bất ngờ nhập viện Kiên Giang?-Thông tin cần kiểm chứng” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem bài: TBT Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang nơi ở con trai Nguyễn Tấn Dũng by CTN. 4/14/2019.

Thật là vui tin ông nhập viện
Ở làm sao để khiến dân thương
Theo Tàu phản bội quê hương
Dân mừng ông chết xuống đường reo vui!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 14, 2019 0854 EST