Xem “Chấn động: Nguyễn Phú Trọng bất ngờ nhập viện Kiên Giang?-Thông tin cần kiểm chứng” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem bài: TBT Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang nơi ở con trai Nguyễn Tấn Dũng by CTN. 4/14/2019.

Thật là vui tin ông nhập viện
Ở làm sao để khiến dân thương
Theo Tàu phản bội quê hương
Dân mừng ông chết xuống đường reo vui!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 14, 2019 0854 EST

Advertisements