Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2019

Kính mời quý bạn xem bài: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 87 năm trước diễn ra như thế nào? by Lê Tiên Long 03:54 25/04/2018.

Rước kiệu về Đền Hùng.

“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba”
Dẫu đang xa cách quê nhà
Hướng về quê Mẹ tháng Ba mồng Mười!
Tha hương xứ lạ quê người
Tháng Ba kính nguyện ngày Mười dâng hương
Nguyện cầu Quốc Tổ xót thương
Giúp dân thoát nạn Bắc phương đọa đày
Xuống đường phản đối Tàu ngay
Đông Phương đang trụ ở ngay biển mình
Ba Đình e sợ Bắc kinh
Còn dân nước Việt đồng tình hay không?
Toàn dân thề quyết một lòng
Tài nguyên lãnh thổ này không thuộc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 14, 2019 1028 EST