Việt Nam ‘lặng lẽ’ xây dựng ở Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Thấy gì qua việc Việt Nam ‘lặng lẽ’ xây dựng ở Trường Sa? by Mỹ Hằng BBC, Bangkok. 4/13/2019.
_106375949_gettyimages-163770002
Một số công trình xây dựng của Việt Nam trên đảo Nam Tử.

Xây dựng nhiều mà không biết giữ
Khi giặc vào lại cử bóp cò
Như năm Tám Tám tướng Lê
Cấm không nổ súng đảo về Tàu luôn

Người Việt Nam ai buồn mất đảo
Hãy đứng lên chống lão Trọng già
Là tên đang bán nước ta
Biến non sông Việt thành ra đất Tàu!

Đồng bao không đứng lên mau
Cháu con nô lệ ngàn sau tủi hờn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 13, 2019 0120 EST
1- Mỹ tập trận với Đài Loan và ‘thuê đảo’ ở Trường Sa?