Giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB đang ở đâu?

Kính mời quý bạn xem bài: VN: ‘đang xác minh thông tin giàn khoan TQ Đông Phương 13-2 CEPB’ by VOA. 11/04/2019.
45EDA341-D023-4CC3-809B-6B0B13289D4E_w1023_r1_s
Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Tàu cọng.

Túi dầu giữa lằn ranh Tàu Việt
Làm thế nào để biết mà chia?
Bao phiêu phân khối thuộc về
Của Tàu hay Việt nhiêu khê khó lường

Chỉ có cách đo lường thể tích
Theo đường biên dung tích phân ra
Rồi cùng hợp tác Tàu ta
Phần trăm theo đó chia ra ta Tàu

Nếu như Tàu lắc đầu không chịu
Việt Nam cần cầu cứu đến tòa
Không nên ngậm miệng cho qua
Mai kia đào xuống chỉ là túi không!

Toàn dân ơi đồng lòng đứng dậy
Hãy biểu tình giữ lấy tài nguyên
Chống thằng cọng sản chuyên quyền
Cùng nhau nổi sóng lật thuyền hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 12, 2019 0222 EST