Theo dõi giàn khoan Đông Phương 13-2

Kính mời quý bạn xem bài: ‘Cần bình tĩnh’ theo dõi giàn Đông Phương 13-2 by BBC. 10 tháng 4 2019.
_106376954_gettyimages-491149411
Tàu cảnh sát biển Việt Nam ở gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hôm 14/5/2014
Trũng Sông Hồng
Bản đồ vùng đệm Trũng Sông Hồng (Yinggehai) giữa Việt Nam và đảo Hải Nam

Giàn Đông Phương đi vào bồn trũng
Cho mủi khoan đâm thủng túi dầu
Việt Nam biết nó đi đâu?
Ở Tàu nhưng lại hút dầu Việt Nam

Là túi khí nó lan tõa khắp
Việt không đào khí sắp bay đi
Làm sao cản khí đừng đi
Cản dầu ngưng chảy xuôi về Đông Phương?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 11, 2019 0000 EST
1- Khó khăn mới cho quan hệ Việt-Trung trước khi ông Trọng đi gặp ông Trump