Hoa Kỳ muốn Việt Nam thắt chặt quan hệ quốc phòng mạnh hơn

Kính mời quý bạn xem bài: Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng mạnh hơn với Việt Nam by VOA. 04/04/2019.
635ED1A6-594F-4979-BC65-90254354D60A_w1023_r1_s
Ông Randall G. Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Cọng sản Việt vẫn thường hay nói
Không liên minh chống lại nước nào
Nhưng Tàu xâm lấn thì sao?
Không sức chống lại kêu gào ai đây?

Bỏ thói quen đi dây Tàu Mỹ
Vì tồn vong tính kỹ thiệt hơn
Bạn thân với Mỹ nước còn
Đi theo Tàu cọng nước non về Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 05, 2019 0000 EST